Vandra i Fågelriket

Genom Fågelriket sträcker sig Skåneledens norr- sydgående sträckning, etapperna 11 - 13. Här finns rastplatser för övernattningar i vindskydd. Sträckningarna går i ett varierat landskap; från lövskogar med vita hjortar, längs Harlösabackens vackra bäckravin, förbi Krankesjön med dess rika fågelliv och upp på Romeleåsens högsta toppar.


Även Pilgrimsleden har sin sträckning genom Fågelriket. Leden går förbi ett flertal gamla och vackra kyrkor. Kommer du förbi dem en vardag får du gärna be kyrkvaktmästarna att öppna kyrkporten för dig. Vill du följa leden söderut kommer du så småningom till Santiago de Compostela i Spanien.  Går du norrut kommer du till ända upp till Nidarosdomen i det norska Trondheim.


Vi som bor i Fågelriket delar också på denna sidan med oss av våra bästa promenader. Tillsammans med Skåneledens sträckningar finner du här förslag både för sträckningar som går från en busshållplats till nästa och slingor som startar och slutar vid en parkeringsplats. Våra tips kan du skriva ut som vägbeskrivningar på datorn hemma och ta med dig ut.


Vandringarna vi presenterar här passerar både privata marker och militärens övningsområde Revingefältet. Allemansrätten ger dig möjligheten att gå ut i naturen, men respektera att du går på annans mark. Gå aldrig ut på växande grödor, stäng grindar efter dig och var försiktig med att göra upp eld. Stängda vägbommar på Revingefältet betyder att de har övningar där den dagen. De kör då med stora fordon som stridsvagnar i terrängen och  promenader på fältet då är olämpligt.