Vandra i Fågelriket

Genom Fågelriket sträcker sig Skåneledens norr- sydgående sträckning, etapperna 11 - 13. Här finns rastplatser för övernattningar i vindskydd. Sträckningarna går i ett varierat landskap; från lövskogar med vita hjortar, längs Harlösabackens vackra bäckravin, förbi Krankesjön med dess rika fågelliv och upp på Romeleåsens högsta krön.

Även Pilgrimsleden har sin sträckning genom Fågelriket. Vill du följa leden söderut kommer du så småningom till Santiago de Compostela i Spanien. Går du norrut kommer du till ända upp till Nidarosdomen i det norska Trondheim.

Vandringslederna vi presenterar här passerar både privat mark och militärens övningsområde Revingefältet. Respektera att du går på annans mark. Om du vill promenera ut på övningsfältet behöver man veta att stängda vägbommar betyder att de har övningar där den dagen och då ska man inte gå just där.

Konstnären Laleh Torabi beskrev mötet mellan vandringslederna vid utsiktsplatsen Bligehöj intill Harlösa kyrka och tolkade sin vandring längs Pilgrimsvägen mellan Löddeköpinge och Sankt Olof i en karta.
Medlemmar i ARNA i Fågelrikets styrelse presenterar Laleh Torabis kartografering av Pilgrimsvägen.