Detalj från Laleh Torabis konstverk "över pilgrimsvägen mellan Löddeköpinge och Sankt Olof

Det Har Alltid Varit Såhär - En Pilgrims Resa

Genom att gå på pilgrimsvägen genom Skåne strävade jag efter att utforska förhållandet mellan människan (kvinnan) och naturen samt sammankopplingen av till synes små enheter inom en helhet.

Vandringen resulterade i ett arbete bestående av två kompletterande delar:
Mina teckningar i boken motsvarar mina reflektioner från yttre och inre perceptioner till en berättelse.

Kartan spårar den väg jag gått. Det lokaliserar och kopplar samman möten, förnimmelser, (hej-)berättelser och minnen som jag samlat längs denna urgamla väg.

Laleh Torabi, 2017

www.lalehtorabi.net

It Has Always Been This Way - A Pilgrim's Journey

Walking the Pilgrim's Trail through Skåne, I was aiming to explore the relationship between (Wo)man and nature and the interconnectedness of seemingly small entities within a whole.

The journey resulted in a work composed of two complementary parts:
In the book my drawings equal reflections of outer an inner perceptions evolving into a narrative way.

The map is tracking the path that I have walked. It localizez and links the encounters, sensations, (hi)stories and memories that I have collected along this ancient way.

Laleh Torabi, 2017.

www.lalehtorabi.net
Styrelsemedlemmar i ARNA i Fågelriket visar upp Laleh Torabis två meter långa beskrivning av Pilgrimsvägen. Kartan med boken visas som utställningar för både inom- och utomhusbruk längs pilgrimsvägen.