Detalj från karta från 1820, använd i Överlagrade kartor
ARNA-projektet Uppstart KIA

Under 2017 - 2018 arbetade föreningen ARNA i Fågelriket med Leaderprojektet Uppstart KIA.
Föreningen ville pröva hur ett arbete genom kulturdimensionen för hållbarhet kunde stödja lokal utveckling i området Fågelriket genom att knyta samman ekologisk, ekonomisk och social utveckling. I projektet har kartografering använts som en övergripande metod. Genom att samla in en bred kunskapsbas, utveckla den genom olika former av samarbeten och till sist uttrycka "bilden" genom konstnärliga uttryck har projektet Uppstart KIA skapat nya former av kartor, både konkret för området Fågelriket och idémässigt för dess framtid.

Projektet Uppstart KIA innehöll fyra samverkande delar.
1. Övergripande projektarbete.

2. Nätverks- och företagsutveckling.
Denna del ledde fram till att Sveriges första företag inom kulturdimensionen för hållbarhet startades. Kulturdimensionen AB blir en thinkubator inom KKN-sektorn och har fem delägare, föreningen ARNA i Fågelriket och fyra privatpersoner.

3. Metodutveckling - Överlagrade kartor
Research, utvecklingsarbete och fälttester har i denna projektdel lett fram till en metod att kombinera historiska kartor med modern gps-teknik. Genom metoden kan kulturlandskapets utveckling synliggöras i realtid och en bilresa kan göras längs vägar som kartograferades i början av 1800-talet. Kulturdimensionen AB kommer som företag erbjuda workshops där metoden Överlagrade kartor ingår. Då fungerar metoden som ett verktyg för att väcka samtal mellan deltagarna om kulturlandskapets förändring under de senaste 200 åren.

4. Konstprojektet CARTOGRAPHY
Föreningen ARNA i Fågelriket driver ett internationellt artist in residence med naturprofil. I CARTOGRAPHY undersökte projektet hur samarbeten mellan föreningens residensverksamhet, internationella kulturarbetare och lokala företagare kan stärka bilden, eller profileringen, av Fågelriket. Detta kan få stor betydelse för fortsatt utvecklingsarbete eftersom Fågelriket är det tilltänkta kärnområdet för ett nytt UNESCO biosfärområde i Skåne.

I CARTOGRAPHY deltog tre konstnärer, från Tyskland, Kanada och Brasilien. De har bidragit till projektet med sina yrkeserfarenheter inom foto och illustration vilket lett fram till tre mycket olika "kartor" av Fågelriket. Ana Caroline de Lima skapade en fotobok om människorna och landskapet i det framtida biosfärområdet. Annie Wilkinson skapade en skattkarta för familjer med geo-cache-tema om Fågelrikets historia. Laleh Torabi utgick från att två pilgrimsvägar möts i Fågelriket och beskrev en av dem i en karta som också är en berättelse om vandringen. Materialet sprids nu och de kommande åren via hemsidor, nyhetsbrev, utställningar och infoplatser.

Sammanfattning
Projektet Uppstart KIA med stöd från Leader Lundaland har möjliggjort ett stort fördjupningsarbete som "kartograferat" olika former av samarbeten och lett fram till nya kunskaper, nya produkter, en ny metod och ett nystartat företag.

Styrelsemedlemmar i ARNA i Fågelriket visar upp de olika delarna i Laleh Torabis beskrivning av Pilgrimsvägen mellan Löddeköpinge och Sankt Olof i Skåne.