Natur & Kulturprojekt i Fågelriket

Föreningen ARNA i Fågelriket har sedan 2011 genomfört en rad projekt med syfte att stärka den hållbara utvecklingen i vår hembygd. Detta arbete har prisats i kategorierna kultur, ekologi och kulturarv. 2017 medverkade föreningen i uppstarten av företaget Kulturdimensionen AB.