En rundtur i Fågelriket

Körsträcka 26 km

skrivare En utförligare beskrivning i pdf-format


Starta vid utsiktsplatsen Bligehöj vid Harlösa kyrka. Härifrån ser man stora delar av Fågelriket. Intill parkeringen ligger Donationshuset, ett av Skånes äldsta ålderdomshem, byggt 1823. Kyrkans äldsta delar är från senare delen av 1100-talet.

Kör nerför backen till Harlösa by. Den ståtliga stationsbyggnaden som nu är bibliotek vittnar om hur Harlösa en gång var en järnvägsknutpunkt där flera banor möttes. Kör söderut i riktning Veberöd. Strax efter bron över Kävlingeån finns en informationstavla för det militära övningsfältet Revingehed. Här utannonseras eventuella övningar på fältet.

Strax före den lilla byn Silvåkra finns en skylt "Fågeltorn" som visar vägen ner till parkeringsplatsen vid Krankesjön. Här finns ett tre våningar högt fågeltorn och ett gömsle ute i sjön samt ett av Skåneledens rastplatser med både vindskydd, grillplats och toa.

Strax utanför Silvåkra finns en väg till vänster mot byn Vomb. Efter endast några hundra meter kör man över den lilla Klingavälsån. Här finns nästa fågeltorn med utsikt ut över fågelskyddsområdet Vombs ängar. Den lilla Klingavälsån är trots sitt oanspråkliga utseende grunden för detta naturreservat som är av stor betydelse både ur nationellt och internationellt hänseende.

Fortsätt på den lilla grusvägen i riktning mot Vomb över Vombs ängar. Just dessa ängar vattnades förr med kanaler. Sväng vänster ut på vägen i norrgående riktning. Ytterligare en bit längre fram ser du den stora Vombsjön. Mitt på raktsträckan längs Vombsjön finns ett torn som är anpassad för rörelsehindrade och rasplatsen Green Outhouse med toalett. Är det sommar och man är badsugen går det också att bada i Vombsjön mittemot tornet.

Fortsätt på vägen norrut. Intill bron över Kävlingeån finns en väg som följer ån. Här finns både rastplats och gömsle.

När vägen slutar i ett T-kors vid väg 104 sväng höger i riktning Sjöbo. Du har nu Vombsjön på höger hand.
Ytterligare en knapp kilometer bort kör du över Borstbäcken och strax efter det finns en väg in till vänster med skylten naturreservat. Borstbäckens naturreservat är även det av både nationellt och internationellt intresse pga. av dess stora artrikedom. Bäckravinen bär också på en mörk historia från svensk-danska krigen. Bönderna i bygden lade sig här i bakhåll för den invaderande svenska hären. Bakhållet misslyckades katastrofalt mot den krigserfarna hären och någonstans i området finns ännu idag en massgrav. I den norra änden av Borstbäckens reservat finns ett minnesmärke över "slaget vid Borst".

Från parkeringen kör du tillbaka ut till den stora vägen (väg 104). Sväng höger och kör tillbaka därifrån du kom i riktning mot Harlösa/Gårdstånga. Före och efter vägen mot Vomb ser man till vänster ut över Strandängarna och åkrarna norr om Vombsjön. Här liksom längs övriga åkrar längs Kävlingeån ser man vintertid en stor mängd gäss, ibland i tusental.
Endast några hundra meter längre bort ligger Vikens gård. Mellan husen svänger man höger på vägen mot Hjularöd.

Hjularöds slott. Här har det funnits en slottsbyggnad sedan medeltiden men byggnaden som den ser ut idag är byggt i slutet på 1890-talet i fransk stil. Slottets exteriörer användes i SVTs julkalender kallat "Mysteriet på Greveholm".

Från Hjularöd svänger man vänster i riktning mot Harlösa. Efter 700 m passerar man på vänster sida en av Skånes äldsta stenbroar, från mitten av 1700-talet. Vägen följer Harlösabäcken ner mot byn. Längs vägen har man en hänförande utsikt över bäckravinen och ut över Fågelriket. Här följer också Skåneleden nere i bäckravinen.


Strax utanför Harlösa kan du svänga höger mot kyrkan. Nu är du tillbaka till utsiktspunkten Bligehöj. Har du inte packat upp fikakorgen redan är du välkommen att göra det här.