Projektet Kulturlager

ARNA-projektet Kulturlager skapade en serie bildband där äldre personer berättar om förändringar i vardagslivet under de senaste 100 åren i Harlösatrakten. I två workshops besökte barn kulturhistoriska byggnader i området och tolkade på sitt sätt kulturarvet.

Deltagande kulturarbetare var: Nille Leander, Tom Pihl, Jasmine Cederqvist, Ingela Jarlsson och Kerstin Jakobsson.

Möllesupen
Harlösa by
Mor Linnea

Potatisodling

Skolgång

Harlösa Donationshus


Kyrkogårdsvandring


Skönadals kvarn


Brandbilen


Harlösa station


Kvinnors arbete på fälten


Hjularöds slott


Lantbrukarhustru


Självbindaren


Tvångsinlösning