Fågelriket - kärnan i det som kanske blir Skånes nästa UNESCO biosfärområde

Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. Därför är Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde.

Här kan du se Biosfärprogrammet Sveriges film som förklarar vad ett biosfärområde är.


Interaktiv karta där intressenter kan märka ut platser i kartan och beskriva dem i ord.Referensgruppmöte i Harlösa 13 februari 2017