Besöka Fågelriket

Området är rikt på djur- och naturupplevelser, många är skyddade på olika sätt. Alla naturreservaten här innebär också att området är värt att skydda för framtiden. Kanske blir Vombsjösänkan med Fågelriket i centrum ett nytt UNESCO biosfärområde inom några år. Respektera allemansrätten och värna framtidens naturupplevelser. Den gyllene regeln är: Inte störa - inte förstöra.

Observera informationsskyltarna vid infarterna till det militära övningsfältet Revingehed. På fältet är man välkommen till fots förutom när stängda vägbommar vid fältets småvägar visar att övning pågår där.

Besökskarta för Fågelriket i Vombsjösänkan