Gå, cykla, rid och fiska i Fågelriket

I Fågelriket finns det mycket att göra för den som gillar utomhusaktiviter!


Här delar vi som bor i Fågelriket med oss av alla guldkornen.


Allemansrätten är i många fall det som gör aktiviteterna i Fågelriket möjliga så respektera att du rör dig över andras marker och i naturreservat. Den gyllene regeln - inte störa - inte förstöra, gäller här liksom överallt annars.


Det finns två inskränkningar i Allemansrätten i Fågelriket. För att skydda fågellivet är det förbjudet att beträda Vombs ängar hela året om. Men fågeltornen i området ger goda möjligheter att följa fågellivet. På Revingefältet som är ett militärt övningsfält är det direkt olämpligt att vara  när de har övningar. Information om övningar finns vid anslagstavlorna vid fältets infarter. Stängda vägbommar vid fältets mindre vägar betyder att övning pågår där, ett känt tecken att respektera.