Besöka Fågelriket

Området är rikt på djur- och naturupplevelser, många är skyddade på olika sätt. Alla naturreservaten här innebär också att området är värt att skydda för framtiden. Kanske blir Vombsjösänkan med Fågelriket i centrum ett nytt UNESCO biosfärområde inom några år. Respektera allemansrätten och värna framtidens naturupplevelser. Den gyllene regeln är: Inte störa - inte förstöra.

Observera informationsskyltarna vid infarterna till det militära övningsfältet Revingehed. På fältet är man välkommen till fots förutom när stängda vägbommar vid fältets småvägar visar att övning pågår där.