Fågelriket i Lundaland

Fågelriket är ett av Sveriges främsta fågelområden.

Med Vombs ängar, Krankesjön och Klingavälsån i centrum ligger Fågelriket endast 30 minuters bilfärd från Malmö och en dryg timme från Köpenhamn.

Här finns inte bara ett rikt fågelliv utan även Sveriges finaste fjärilsmarker.

Börja gärna ditt besök i Fågelriket vid utsiktsplatsen intill Harlösa kyrka. Här får du information om området och dess historia, både på svenska och engelska.

Välkommen till Fågelriket!
Se flashfilmen om Fågelriket
Revingehed är både ett militärt övningsfält och ett omtyckt rekreationsområde. Informatiom om militära övningar på Revingehed finns vid fältets infarter.