Fågelriket i Skåne - ett av Sveriges främsta fågelområden

Med Vombs ängar, Krankesjön och Klingavälsån i centrum ligger Fågelriket endast 30 minuters bilfärd från Malmö och en dryg timme från Köpenhamn. Fågelriket bildar kärnan i det som kan bli Skånes andra UNESCO biosfärområde. Här finns inte bara ett rikt fågelliv utan även Sveriges finaste fjärilsmarker.

Börja gärna ditt besök i Fågelriket vid utsiktsplatsen Bligehöj intill Harlösa kyrka. Här får du information om området och dess historia på både svenska och engelska vid "Landskapets teater". Du kan även ta del av informationen här:

Landskapets teater - ett landskap i förändring

Landskapets teater - levande kulturhistoria

ARNA-projektet Kulturlager beskriver de senaste 100 årens utveckling ur ett vardagsperspektiv genom äldre personers berättelser